Represja i prewencja w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dwa zasadnicze rodzaje środków ochrony siły atrakcyjnej przedsiębiorcy. Pierwszym rodzajem są środki o charakterze represyjnym, drugim zaś środki zapobiegawcze czyli prewencyjne. Instrumenty prewencyjne mają za zadanie zapobieżenie szkodliwym skutkom czynu nieuczciwej konkurencji. Środki o charakterze represyjnym mają na celu zwalczanie zachowań (czynów niedozwolonych) niezgodnych z prawem lub z dobrymi obyczajami. … Czytaj dalej